Kontaktný formulár

Meno:
Názov firmy:
Telefónne číslo:
Emailová adresa:
Správa pre nás:

Kontaktné údaje

Názov spoločnosti DEX Transport s.r.o.
Adresa sídla Májová 21, Bratislava
Telefónne číslo 0903/124225
0905/359832
Telefón / Fax (+421) 02/62410563
E-mail dextransport@dextransport.sk

DEX Transport s.r.o., so sídlom Májová 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 348 642, I.č. DPH: SK 202 295 5088
zapísanej obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I., v odd.: Sro, vl. č.: 62634/B

Tento obrazok ma byt neviditelny Tento obrazok ma byt neviditelny Tento obrazok ma byt neviditelny Tento obrazok ma byt neviditelny Tento obrazok ma byt neviditelny Tento obrazok ma byt neviditelny Tento obrazok ma byt neviditelny